Téma : Certifikácia systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001
Základné požiadavky, prínosy certifikácie podľa normy ISO/ IEC 27001, skúsenosti a chyby pri implementácii.
10 min

BIO
Vyštudoval Slovenskú Technickú Univerzitu v odbore stroje a zariadenia pre strojársku výrobu. Má niekoľkoročné skúsenosti zo strojárskeho odvetvia, kde sa venoval implementácii systému riadenia kvality, marketingu a analýzam. Na základe týchto skúseností a množstva absolvovaných školení sa plynule dostal k tvorbe stratégií, implementácii systémov manažérstva informačnej bezpečnosti, či implementácii environmentálnych systémov, venuje sa taktiež poradenstvu a svoje skúsenosti odovzdáva aj prostredníctvom školení a tréningov.

Socials