Téma : Podpora plnenia požiadaviek daných GDPR

IBM pristupuje k implementácii požiadaviek spojených s nariadením GDPR komplexne a je schopná ponúknuť riešenie nielen v oblasti zabezpečenia a ochrany osobných údajov, ale aj spracovania dát vrátane metodiky potrebnej k ich efektívnej správe. Príďte si vypočuť, ako IBM vidí problematiku GDPR a aké riešenie z portfólia IBM Analytics a Security je možné využiť.

45 min

BIO

Ako Senior IBM Software Group Architect v súčasnosti spolupracuje so skupinou IBM Analytics, má viac ako 12 ročné skúsenosti z oblasti softwaru, ktorý sa dá aplikovať na rôzne vertikálne oblasti. Väčšinu času pracoval v oblasti bankovníctva, poistenia, verejného sektora alebo v iných odvetviach v Strednej a Juhovýchodnej Európe. Podieľal sa na širokom spektre iniciatív súvisiacich s dátovým manažmentom v rámci top účtov realizujúcich sa vo svojom heterogénnom prostredí špeciálne v dátovej architektúre, správy údajov, riadenia hlavných údajov, veľkých dát a oblasti analýzy. Jeho úlohou je pomôcť spoločnostiam vytvoriť informačnú stratégiu a pevný základ dôveryhodných informácií prostredníctvom osvojenia si údajov v rámci reťazca informácií, zabezpečiť ich dôveryhodnosť, relevantnosť a riadenie v súvislosti so štandardami a reguláciami.

Socials