Téma : Aplikovanie procesov na zlepšenie funkcionality a bezpečnosti služieb
Opis projektu, ktorý pomohol úspešne sa vysporiadať s nadnárodnými SPAM BOTNETmi a niekoľko zaujímavých zistení z oblasti bezpečnosti. Predstavenie systému na správu a konfiguráciu desiatok serverov, technológie, ktorá zabezpečí, že tisíc IOPS sú replikované do viac dátových centier za menej ako 1ms a napokon sieťovú technológiu, ktorá toto všetko umožní.
20 min

BIO
Peter pracuje ako systémový administrátor v spoločnosti VNET,a.s. Špecializuje sa na open-source technológie a bezpečnosť. Počas doktorandského štúdia na Ústave aplikovanej informatiky Fakulty informatiky a informačných technológií STU, pôsobil ako inštruktor miestnej CISCO sieťovej akadémie. Je držiteľom certifikátu CCAI- CCNA a členom IEEE. Medzi jeho hobby patria rapid prototyping platformy, fotografia a v neposlednom rade zlepšovanie podmienok na základnej škole v rodnej obci.

Socials